Płyty ażurowe

Kategorie produktów

Płyty ażurowe to odpowiedź na coraz większe zainteresowanie ekologią. Każda nawierzchnia, niezależnie od tego, z czego jest wykonana, to mniejsza lub większa ingerencja w środowisko naturalne. I nie chodzi tu tylko o nacisk. Im szczelniejszy materiał znajduje się na ulicy, chodniku, alejce czy placu, tym trudniej wodzie opadowej wnikać w glebę. Odpowiedzią na proekologiczne potrzeby wydają się być materiały pozwalające na stworzenie nawierzchni z jednej strony zwartej, utwardzonej i wytrzymałej, z drugiej zaś doskonale integrującej się z otoczeniem i zapewniającej m.in swobodny odpływ deszczówki do gleby. Płyty ażurowe to coraz chętniej wykorzystywane elementy przy tworzeniu parkingów, placów, umocnień skarp czy nawierzchni czynnych biologicznie. Odznaczają się charakterystycznymi wycięciami w obwodzie i przelotowymi otworami wewnątrz elementu. Dzięki takiej budowie, uchodzą za ekologiczne, ponieważ otwory, które się w nich znajdują, wypełnia najczęściej trawa bądź drobne kruszywo. Płyta ażurowa nie powinna być wykorzystywana na nawierzchniach często użytkowanych przez pojazdy przekraczające 3,5 tony.

Porozmawiaj z doradcą

Katarzyna Piszczek

tel: 792 500 110

Krystyna Stachoń

tel: 660 549 430

Małgorzata Nowicka

tel: 606 369 829